Voordelen van slimmer te werken

1. Snellere en betere resultaten

Niets meer vergeten en je prioriteiten stellen, zorgt ervoor dat je snellere en betere resultaten boekt. Je staat ervan versteld wat je allemaal kan doen op een dag terwijl je het gevoel hebt dat je minder werkt.

2. Betere communicatie

Door je werk onder controle te hebben, kan je pro-actief communiceren. Dit zorgt ervoor dat anderen je dienstverlening zeer kwalitatief gaan ervaren

3. Ruimte voor ideeën

De beste ideeën komen op de momenten wanneer je hoofd leeg is en je afstand neemt van de dagelijkse werking. Door hier bewust tijd voor te voorzien, zal je creativiteit een enorme boost krijgen

4. Tijd voor werknemers

Vindt de tijd en de ruimte terug om oprecht te luisteren naar de behoeften en bezorgdheden van je werknemers. Laat merken dat je er bent van hen. Zij zijn de belangrijkste schakel binnen je bedrijf.

5. Stressvrij en met plezier werken

Door je werk optimaal te organiseren, hoef je je nergens druk over te maken. Alles is onder controle. Het weekend dient om tot rust te komen, niet om te piekeren over wat je allemaal nog moet doen.

” Werk niet harder, samenwerken is verstandiger! “

Mijn werkwijze

Tijdens een kosteloze kennismaking luister ik naar jullie noden en bezorgdheden. Ik wil een goed beeld krijgen van de organisatie en de cultuur die er heerst binnen jullie bedrijf. Ik probeer eveneens de economisch uitdagingen te begrijpen.
Zelf stel ik jullie mijn werkwijze voor en welke verbeteringen ik op het eerste zicht reeds zie.

Het doel van deze vergadering is om jullie een vrijblijvend voorstel op maat te kunnen bezorgen om jullie te helpen slimmer te werken en de motivatie van de werknemers te verhogen.

De huidige situatie volledig in kaart brengen is essentieel. 1 of meerdere dagen meedraaien in het bedrijf zorgt ervoor dat je snel een goed beeld krijgt van wat er leeft op de werkvloer. Daarnaast voer ik uitgebreide en diepe gesprekken met werknemers, ondersteunende diensten (ICT, HR, …) en managers.

Deze verzamelde informatie wordt gecombineerd met de richtlijnen en de beschrijvingen van de bestaande processen binnen de organisatie. Zo krijg ik een totaal beeld van hoe de organisatie er voor het ogenblik organisatorisch, procesmatig en technisch  ingericht is.

Deze informatie wordt verwerkt tot een eenvoudig en aangenaam leesbaar document/presentatie waarbij de huidige situatie wordt voorgesteld.

Uit de gesprekken met het management haal ik de doelen en uitdagingen van de onderneming. Uit gesprekken met de werknemers haal ik dan weer hun motivatie, frustraties, bezorgdheden.

Door de huidige situatie te verrijken met de bedrijfsdoelen en het verlangen van de werknemers, wordt een haalbare toekomstbeeld voorgesteld.
Deze  wordt tevens voorgesteld in een duidelijk document/presentatie. Het is belangrijk dat iedereen (werknemers en management) zich hierin kan vinden.

Om van een huidige situatie over te gaan naar het toekomstbeeld, zullen een aantal acties nodig zijn. De weg van situatie A naar situatie B is zelden een rechte lijn. Er zijn vaak verschillende manieren en het is belangrijk dat de werknemers en het management volledig mee zijn.

Stap voor stap kleine aanpassingen maken in het proces (organisatorisch, persoonlijk, procesmatig of technologisch) zorgt ervoor dat de werknemers zich niet oncomfortabel beginnen te voelen.

Als blijkt dat iets toch niet werkt, kan er steeds een stapje terug gezet worden zonder dat het zorgt voor veel ongemak.

Het actieplan van de huidige situatie naar de gewenste situatie wordt in onderling overleg opgesteld en samen afgeklopt. Het is belangrijk dat dit stappenplan volledig duidelijk is dat het gedragen wordt door zowel de werknemers als het management.

De begeleiding van de uitvoering van het actieplan kan op verschillende manier gebeuren en wordt met jullie afgesproken. Enkele mogelijkheden zijn management ondersteuning, een klankbord, coördinatie, persoonlijke coaching, hulp bij keuze leveranciers, …

Vaak is er de eerste periode een intensieve samenwerking en opvolging. Naar mate de evolutie positief vordert, zal de opvolging  minderen.
Ik vind het belangrijk om toch de vinger aan de pols te houden tot de gewenste situatie is bereikt.

Klaar om je bedrijf naar een hoger niveau te tillen?

Door middel van innovatie, een slimme sturing en optimale inzet van elke werknemer zijn kwaliteiten
Rekening houdend met het cultuur van je bedrijf

Start hier!